HSS Kontaktlista 2017-01-09

Varvet Evedal. Varvschef Leif Erikson 0763-409394

Hamnen Evedal. Hamnchef Peter Thornström 0730-875461

Utprickning. Sjöfartssektionen Lars Nikell 072-7424350

Ekonomi. Kassören. Vakant (se ekonomistöd)

Bergö. Öfogde.     Anders Ivansson 0709-451769

Sjöborgen. Stugfogde Tomas Pettersson 0768-820938

Vaktverksamhet. Vaktchef Rickard Skaring 0702-707130

Medlemsfrågor. Medlemsansvarig Bengt Jönsson 0706-268711

Arbetsbåtar. Båtchef Jan Torgnysson 0705-563787

Klubbmästeri. Klubbmästare Anneli Nyman 0703-951444

Barn&ungdom Ansvarig Annika Hasselblad 0706-284893

Utbildning Ansvarig Per Eckerström 0705-850075

Information Ansvarig Annika Hasselblad 0706-284893

Föreningen helhet. Ordförande Henrik Löfqvist 0702-868734

Sekreterare Peter Thornström 0730-875461

Ekonomistöd Jennie Leonsson 0705-936632

Valberedningen Sammankallande Magnus Holmberg 0706-291566

 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen