HSS Kontaktlista 2021-05-12

Varvet Evedal Varvschef Atilla Magyari 0725-03 14 66  

Hamnen Evedal Sammankallande  Peter Thornström      hamn@hss.se

Utprickning Sjöfartssektionen Lars Nikell 0730-860575

Ekonomi Kassör        Peter Thornström      
peter.thornstrom@hss.se
Bergö Öfogde     Anders Ivansson 0709-451769

Sjöborgen Stugfogde Tomas Pettersson 0768-820938

Vaktverksamhet. Vaktchef Rickard Skarin 0702-707130
Tel endast kvällstid

Medlemsfrågor. Medlemsansvarig       Mikael Ekström      medlem@hss.se
Arbetsbåtar Båtchef Jan Torgnysson 0705-563787

Klubbmästeri  Klubbmästare Jörgen Bergström 0708-145502

Barn&ungdom Ansvarig Annika Hasselblad
annika.hasselblad@hss.se

Utbildning Ansvarig Bengt Jönsson 070-6268711

Tidning Redaktör Annika Hasselblad
annika.hasselblad@hss.se

Föreningen helhet Ordförande Henrik Löfqvist 0702-868734

Sekreterare Annika Hasselblad
annika.hasselblad@hss.se

Ekonomistöd Jennie Leonsson 0705-936632

Valberedningen Sammankallande Anders Ivansson 0709-451769


 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen