Arbetet vid kanalen mot Toftasjön påbörjat.

Arbetet vid Kanalen är nu igång med schaktning.
Om man måste passera, gör detta med stor försiktighet man har lagt ut en miljögardin som flyter i ytan.
Om allt går som tänkt, sker en omkoppling på onsdag V242017-06-08

Kommande evenemang

Nyheter

 
Prenumerera på denna sida
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen