HSS förser Sjöborgsbryggan med bommar.

HSS styrelse har efter genomförd enkät och enligt ett förslag från Hamnsektionen (länk) beslutat att förse Sjöborgsbryggan med bommar inför säsongen 2019. Enkäten visar på ett mycket stort intresse att få bommar på Sjöborgsbryggan och ett stort antal övriga bryggplatsinnehavare som gärna byter till en plats med bommar.

Samtliga nuvarande bryggplatsinnehavare på Sjöborgsbryggan kommer att få ett erbjudande med samma typ av villkor som gäller avs Mittbryggan. De som avstår från erbjudandet kommer att i dialog med Hamnsektionen erbjudas en annan lämplig bryggplats i Evedals hamn.

Samtliga bojar kommer att tas bort och Hamnsektionen kommer att utlysa pantaktiviteter kopplat till projektet som leds av Andreas Rosenberg.


2019-03-05

Kommande evenemang

2019-08-23

2019-08-24

Plats för evenemang: Evedal.

2019-08-29


Nyheter

 
Prenumerera på denna sida
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen