Kranlyft med fast kran.

Avgiften för lyft är 200 kr till HSS och tas ut vid lyft av medlems båt upp till 5,5 ton. Vid lyft skall en av HSS utbildad och godkänd kranförare genomföra lyftet. Båtägaren ska se till att det finns personer som kan hjälpa till med lyftet. Lyftet skall protokollföras  i "Kranboken". Lyftet sker på båtägarens egen risk och båten skall vara försäkrad. Föreningen tar inget ansvar för skador på person eller egendom vid lyft. Lyftet faktureras i efterhand av HSS.

 

Nedanstående personer kan hjälpa till vid kranlyft efter överenskommelse. Det finns dock ingen "jourverksamhet" kring kranen så den förste du ringer har full rätt att tacka nej, och då får du jaga vidare i listan. Förhoppningen är att det normalt ska gå att få tillgång till kranen samt hjälp med lyft.

 


Tomas Pettersson 0470 - 626 06

Benny Lundberg 070 - 662 60 95

Bengt Kjellson 070 - 345 45 00

Jan-Erik Jonsson 070 - 93910 97

Jan Torgnysson 070 - 55637 87

Per Eckerström 070 - 585 00 75

Leif Eriksson 0470 - 394 12

Jörgen Ahlberg 070 - 227 56 05

Jörgen Hultman 070 - 696 13 50

Bengt Jönsson 070 - 626 87 11

Gunnar Eikman 070 - 558 33 48

Lars Nikell 072 - 742 43 50

 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen