AKTUELL INFORMATION.Planeringen inför HSS digitala årsmöte fortgår.


HSS kommer att genomföra ett digitalt årsmöte eftersom pågående pandemi omöjliggör ett normals möte och det positiva momentum HSS har skulle skadas av ett uppskjutet årsmöte.

Planeringen är nu klar och redovisas under fliken "Årsmöte 2021-01-20".

Observera att det nu finns ett forum där alla kan skriva in sin syn på planering och publicerade dokument.

-------------------------------------------

ÅRETS 2-A HANDS LOTTERI.

Så här på årets sista dag vill vi inom Hamnsektionen påminna om 2:a hands lotteriet som går ut på att medlemmar som inte avser nyttja sin hamnplats 2021 kan lämna den för uthyrning i lotteriet.

Önskar du vara med i lotteriet skall du anmäla det till hamn@hss.se under januari månad 2021. Lottdragningen sker i mitten av februari och resultatet publiceras på HSS hemsida.

Efterhand som platser lämnas in för uthyrning tilldelas platser enligt utfallet av lotteriet så länge plats och båt matchar varandra.

Bifogar även drive-länk till årets bildspel om HSS 2020. Det är rätt stora filer så ni bör ha bra anslutning om ni skall ladda ner en av filerna.

https://drive.google.com/drive/folders/15gWUgkp5Q9NM67Vc6j6tjFnjIeTEnsTO

HSS och HSS Hamnsektion önskar er alla ett Gott Nytt År.

På uppdrag av HSS Hamnsektion.
MVH / Peter Thornström

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HSS Hamnsektion har avslutat årets aktiviteter lite senare än vanligt pga muddringen.

Nu är allt förberett för vintern och en fin säsong 2021.

20201210_095738

20201210_104639

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utvecklingsplan HSS Hamn Evedal.

Nedanstående bild visar vad som planeras och mer information kommer i samband med årsmötet.

bild1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HSS Varvssektion behöver ca fem medlemmar som kan hjälpa till att lägga plattor framför varvsstugan. Sand och plattor mm finns på plats och det som behöver göras är att hjälpa till att få en jämn yta samt bära fram plattor.

Aktiviteten genomförs nu på lördag (2020-11-14) mellan 10:00 och 15:00.

Anmäl ditt deltagande till Leif Eriksson 0763 40 93 94 eller epost leif.eriksson@hss.se så snart som möjligt. 

Pantåterbäringen (300 Kr) sker som pantrabatt vid betalning av medlemsavgiften för 2021.

HSS hoppas att du kan ställa upp och trivas på varvet i Evedal.

Henrik Löfqvist
Varvsboden har i helgen fått en rejäl "make over". Under lördagen rensades gammalt skräp ut och bodens ytor fördelades mellan sektionerna Varv, Sjöfart, Hamn och Arbetsbåtar. Hyllor sattes upp och boden blev ordentlig städad.

20201031_140614


Under söndagen kom två av våra snickare, Henric Ragnarsson och Amel Osmanovic, som tog med sig verktyg och ett glatt humör.

20201101_112500


Målaren, Pär Brorsson, fick avvakta då det var lite väl blött men en hjälpande hand med de tre lass till Kretsloppsparken var välkommet. Målningen ordnas så snart det torkar upp och det blir några lass till att köra bort.

20201101_112508


Framåt kvällningen var snickerijobbet klart och en fuktig kamera till trots ser man nöjda hantverkare. Ännu nöjdare var Leif E, Bengt K och Peter T som höll ut tills allt var klart.

20201101_153806(0)


Vi som var där, ingen nämnd och ingen glömd, tackar varandra för ett gott jobb och nu är det upp tillrespektive sektion att ordna detaljerna.----------------------------------------------------------------------

Vår lilla medlemsundersökning är nu klar. Det blev totalt 55 svar och utfallet blev som följer.

1.      96 % ser gärna att HSS Hamn utvecklas med de övriga 4 % tycker det är bra som det är.

2.      30 % tycker att Sjöborgsbryggan skall prioriteras och 70 % tycker att det är viktigast att Lillbryggan åtgärdas.

3.      92 % anser att höjningen av bryggavgifterna är motiverad medan de övriga 8 % vill ha dagens avgifter.


      Från hamnens perspektiv drar vi följande slutsatser:


      A: Vi skall fortsätta att jobbarmed utvecklingen av hamnen i Evedal och det är ett väntat resultat med den tillströmning av medlemmar som vi har och det stora antalet medlemmar som önskar en bryggplats.

      B: Vi skall prioritera Lillbryggan och det beror nog på att det alternativet genererar flest nya bryggplatser och att det blir möjligt att välja en plats med bommar. Vi tolkarresultatet som att även Sjöborgsbryggan skall förlängas om finansieringen medger detta.

      C: HSS skall vara en förening för alla vilket även blir fallet med en mindre avgiftshöjning av bryggavgifterna. Höjningen känns motiverad vilket borde innebära att årsmötet så beslutar.

      Några har skrivit kommentarer och de flesta är positiva att vi utvecklar hamnen och att det kostar en slant. Det finns även kommentarer att det bra som det är.

      HSS tackar för Er medverkan och varmt välkomna till årsmötet den 20 januari 2021.

      ----------------------------------------------------------------------

Hej.

 

På söndag (2020-10-11) stängs rampen på varvet på Evedal tillsvidare. All sjö/torrsättning hänvisas till varvskranen & jollerampen. På jollerampen kan man använda HSS nyckel.

 

Det läggs ut länsar för den planerade grävningen i vattnet och de kommer att ligga i vattnet tills arbetet är klart.

 

För uppställning av båtar på varvet kontaktar ni varvschefen så anvisar han plats så länge det finns, ytan är begränsad!

 

Observera att all parkering och uppställning på markerat varvsområde är förbjudet. Vi måste lägga ut muddrade massor för avrinning innan de transporteras bort.

 

Har ni frågor ring mig på +46733808998 mvh Rikard 
----------------------------------------------------------------------HSS avser att gräva bort Thors bank


ochsamtidigt muddra runt Varvsbryggans inre


del.

 

Grävarbetena kommer att startas upp i mitten av oktober 2020 och det kommer att läggas ut länsar som hindrar användning av slipen vid varvet. Under tiden som muddringen pågår får jollerampen användas.

 

För att muddringen kring varvsbryggan skall kunna ske måste bojar med kätting och sänke tillfälligt tas bort. Det gäller Varvsbryggan1-29,31 33,35 37, bojarna kommer att läggas på varvet för att sättas tillbaka till våren.

 

Planerad dag är 4 oktober 2020, dvs dagen efter torrsättningen. Blir vi inte klara så kommer vi fortsätta kvällstid veckan efter då planerad grävning startar i mitten på oktober.

 

Alla som har angivna bryggplatser skall märka sin boj med platsnumret.

 

HSS kallar härmed till pantaktivitet för att utföra detta arbete, speciellt räknar vi med att de bryggplatsinnehavare som ligger på angivna platser ställer upp.

 

Det går åt 3-4 personer. Anmälan via mail eller telefon till Rickard Gustafsson så kan vi få lite struktur och även kunna dela upp dagen på två grupper. Kan ni någon kväll i veckan efter så skriv gärna det också. Blir vi inte klara med vårt förarbete så kan inte maskinen gräva så väldigt viktigt att vi blir klara.

 

Eftersom muddermassorna kommer att läggas upp på planen syd om Thors räls måste torrsatta båtar placeras tillfälligt på vägen kring Thors skjuls västra del. Alla som har fasta varvsplatser där uppmanas att senast vid torrsättning ha sina båtar på plats då platsen annars kan bli blockerad.

 

Rickard Gustafsson / Rikard979@gmail.com / 0733808998.----------------------------------------
HSS sektioner Sjöfart och Hamn har tagit ut bojpositioner.


En vacker septemberkväll har KjellE tagit oss runt till alla bojar för positioner till HSS nya hamnkort som ges ut till säsongen 2021. Det blev en interessant färd och någonstans utefter spåret ligger alla bojar.

20200907_195126


________________________________________________________
produktblad hss textiler
-------------------------------------------------------------------------------------------

Instruktioner vad som gäller vid användning av BOJE finna under hamnen.


________________________________________________________


Hamnen daterar upp båtplatsavtal.


3e3359ec6dcc4a93bebbc56ec6b199f3

HSS Hamn i Evedal är eftertraktad och kön av HSS medlemmar som vill hyra en båtplats är lång.

Detta tillsammans med att HSS behöver en aktuell bild av vilka båtar som är förtöjda, samt att alla båtplatsinnehavare skall vara medvetna om vårt regelverk, har medfört att alla som har en båtplats registrerad i BAS har fått ett nytt avtal som skall fyllas i och sändas åter i det bifogade frankerade kuvertet.

Brev till samtliga lämnades till Postnord den 29 november och vi vill ha båtplatsavtalen ifyllda åter så snart som möjligt dock senast 2020-01-31.

Följande dokument är utsända:

Följebrev > Länk.
Avtal > Länk.
Avtalsvillkor > Länk.
Ordningsregler > Länk.

HSS Hamnsektion.


-------------------------------------------------------------------------------------------vattenskoterinfo

Länsstyrelsen har en kampanj för att informera aktörer kring Helgasjön om vilka bestämmelser som gäller för vattenskoter.

Utöver det allmänna förbudet mot vattenskoter har vissa naturreservat föreskrifter som begränsar användandet.

I naturreservaten Hisö och Kronoberg är det förbud mot att ta in eller använda vattenskoter.

 

I det bifogade bladet finns mer information om vilka bestämmelser som gäller för Helgasjön.
 ____________________________


Växjö Kommun engagerar sig i

båtklubbarnas miljöarbete vilket vi inom

HSS tycker är utmärkt.


Alla som har båt i Helgasjön får en fin

sammanfattning i detta dokument.


Länk.
_____________________________Varning för sten i Lillbryggans

 och Sjöborgsbryggans förlängning.
 
Var försiktig vid bad och passage.

-------------------------------------

Annons avs den nya boken om

 Helgasjöns smultronställen.

annons saras bok_swish

-------------------------------------------

Läs hur HSS hanterar GDPR.
____________________________

     


Medlemslånen återbetalas.


Vid det föregående årsmötet beslutades

att HSS medlemslån skulle återbetalas 

under en period på fem år.


De som har medlemslån och lämnar sin

bryggplats under löpande år får tillbaka 

sitt medlemslån.


Vid årets slut betalar vi ut resterande 

lån upp till 1 femtedel till de med lägst

medlemsnummer i BAS matrikeln. Det 

är ingen förändrig avs bryggplatser för 

de som får sitt medlemslån tillbaka i 

slutet av året.


Kontakta Peter Thornström om ni har 

frågor (073-0875461).
____________________________
_


 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen