AKTUELL INFORMATION.Förberedelserna för den nya Sydbryggan rullar på och nu är halva Lillbryggan återanvänd som en ny Jollebrygga och allt gammalt borttaget. Jobbet med att lägga ut Sydbryggan startar den 19 april.


img_3890

img_3913

img_3917


-------------------------------------------

Fyrarna i Helgasjön är nu utsatta.


-------------------------------------------

Den nya Sydbryggan är nu bemannad och alla bryggplats innehavare har fått information.


ritning sydbryggan-------------------------------------------

Bojarna är på plats utmed varvsbryggan.

20210328_172453

20210328_172518_____________________________

Inför sjösättningen borde alla läsa igenom dokumentet "Egenkontroll av fritidsbåtar". Följ länken nedan.


_____________________________

Våra klubbmästare meddelar att med tanke på det rådande läget med pandemin kommer inga aktiviteter att anordnas under sommaren.


_____________________________

nytt nyckelsystem-------------------------------------------

HSS digitala årsmöte är avslutat.

HSS digitala årsmöte är nu avslutat och ett protokoll och kompletterande information finns att läsa under fliken "Årsmöte 2021-01-20".

-------------------------------------------

ÅRETS 2-A HANDS LOTTERI.

Så här på årets sista dag vill vi inom Hamnsektionen påminna om 2:a hands lotteriet som går ut på att medlemmar som inte avser nyttja sin hamnplats 2021 kan lämna den för uthyrning i lotteriet.

Önskar du vara med i lotteriet skall du anmäla det till hamn@hss.se under januari månad 2021. Lottdragningen sker i mitten av februari och resultatet publiceras på HSS hemsida.

Efterhand som platser lämnas in för uthyrning tilldelas platser enligt utfallet av lotteriet så länge plats och båt matchar varandra.

Bifogar även drive-länk till årets bildspel om HSS 2020. Det är rätt stora filer så ni bör ha bra anslutning om ni skall ladda ner en av filerna.

https://drive.google.com/drive/folders/15gWUgkp5Q9NM67Vc6j6tjFnjIeTEnsTO

HSS och HSS Hamnsektion önskar er alla ett Gott Nytt År.

På uppdrag av HSS Hamnsektion.
MVH / Peter Thornström

__________________________________________________________________________

Utvecklingsplan HSS Hamn Evedal.

Nedanstående bild visar vad som planeras och mer information kommer i samband med årsmötet.

bild1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HSS Varvssektion behöver ca fem medlemmar som kan hjälpa till att lägga plattor framför varvsstugan. Sand och plattor mm finns på plats och det som behöver göras är att hjälpa till att få en jämn yta samt bära fram plattor.

Aktiviteten genomförs nu på lördag (2020-11-14) mellan 10:00 och 15:00.

Anmäl ditt deltagande till Leif Eriksson 0763 40 93 94 eller epost leif.eriksson@hss.se så snart som möjligt. 

Pantåterbäringen (300 Kr) sker som pantrabatt vid betalning av medlemsavgiften för 2021.

HSS hoppas att du kan ställa upp och trivas på varvet i Evedal.

Henrik Löfqvist

_________________________________________________________________


Vår lilla medlemsundersökning är nu klar. Det blev totalt 55 svar och utfallet blev som följer.

1.      96 % ser gärna att HSS Hamn utvecklas med de övriga 4 % tycker det är bra som det är.

2.      30 % tycker att Sjöborgsbryggan skall prioriteras och 70 % tycker att det är viktigast att Lillbryggan åtgärdas.

3.      92 % anser att höjningen av bryggavgifterna är motiverad medan de övriga 8 % vill ha dagens avgifter.


      Från hamnens perspektiv drar vi följande slutsatser:


      A: Vi skall fortsätta att jobbarmed utvecklingen av hamnen i Evedal och det är ett väntat resultat med den tillströmning av medlemmar som vi har och det stora antalet medlemmar som önskar en bryggplats.

      B: Vi skall prioritera Lillbryggan och det beror nog på att det alternativet genererar flest nya bryggplatser och att det blir möjligt att välja en plats med bommar. Vi tolkarresultatet som att även Sjöborgsbryggan skall förlängas om finansieringen medger detta.

      C: HSS skall vara en förening för alla vilket även blir fallet med en mindre avgiftshöjning av bryggavgifterna. Höjningen känns motiverad vilket borde innebära att årsmötet så beslutar.

      Några har skrivit kommentarer och de flesta är positiva att vi utvecklar hamnen och att det kostar en slant. Det finns även kommentarer att det bra som det är.

      HSS tackar för Er medverkan och varmt välkomna till årsmötet den 20 januari 2021.

     

_____________________________
HSS sektioner Sjöfart och Hamn har tagit ut bojpositioner.


En vacker septemberkväll har KjellE tagit oss runt till alla bojar för positioner till HSS nya hamnkort som ges ut till säsongen 2021. Det blev en interessant färd och någonstans utefter spåret ligger alla bojar.

20200907_195126


________________________________________________________
produktblad hss textiler
-------------------------------------------------------------------------------------------

Instruktioner vad som gäller vid användning av BOJE finna under hamnen.


________________________________________________________


Hamnen daterar upp båtplatsavtal.


3e3359ec6dcc4a93bebbc56ec6b199f3

HSS Hamn i Evedal är eftertraktad och kön av HSS medlemmar som vill hyra en båtplats är lång.

Detta tillsammans med att HSS behöver en aktuell bild av vilka båtar som är förtöjda, samt att alla båtplatsinnehavare skall vara medvetna om vårt regelverk, har medfört att alla som har en båtplats registrerad i BAS har fått ett nytt avtal som skall fyllas i och sändas åter i det bifogade frankerade kuvertet.

Brev till samtliga lämnades till Postnord den 29 november och vi vill ha båtplatsavtalen ifyllda åter så snart som möjligt dock senast 2020-01-31.

Följande dokument är utsända:

Följebrev > Länk.
Avtal > Länk.
Avtalsvillkor > Länk.
Ordningsregler > Länk.

HSS Hamnsektion.


-------------------------------------------------------------------------------------------vattenskoterinfo

Länsstyrelsen har en kampanj för att informera aktörer kring Helgasjön om vilka bestämmelser som gäller för vattenskoter.

Utöver det allmänna förbudet mot vattenskoter har vissa naturreservat föreskrifter som begränsar användandet.

I naturreservaten Hisö och Kronoberg är det förbud mot att ta in eller använda vattenskoter.

 

I det bifogade bladet finns mer information om vilka bestämmelser som gäller för Helgasjön.
 ____________________________


Växjö Kommun engagerar sig i

båtklubbarnas miljöarbete vilket vi inom

HSS tycker är utmärkt.


Alla som har båt i Helgasjön får en fin

sammanfattning i detta dokument.


Länk.
_____________________________Varning för sten i Lillbryggans

 och Sjöborgsbryggans förlängning.
 
Var försiktig vid bad och passage.

-------------------------------------

Annons avs den nya boken om

 Helgasjöns smultronställen.

annons saras bok_swish

-------------------------------------------

Läs hur HSS hanterar GDPR.
____________________________

     


Medlemslånen återbetalas.


Vid det föregående årsmötet beslutades

att HSS medlemslån skulle återbetalas 

under en period på fem år.


De som har medlemslån och lämnar sin

bryggplats under löpande år får tillbaka 

sitt medlemslån.


Vid årets slut betalar vi ut resterande 

lån upp till 1 femtedel till de med lägst

medlemsnummer i BAS matrikeln. Det 

är ingen förändrig avs bryggplatser för 

de som får sitt medlemslån tillbaka i 

slutet av året.


Kontakta Peter Thornström om ni har 

frågor (073-0875461).
____________________________
_


 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen