AKTUELL INFORMATION.DOKUMENT INFÖR HSS ÅRSMÖTE.


Motioner.

Motion avs pantåterbetalning Länk

Hantering av båtplatsköer 2020 och framåt Länk

Motion avs avgift vid utebliven vakt Länk

Utvecklingsplan HSS Hamn i Evedal Länk

Ekonomirapporter mm.

Styrelsens Verksamhetsrapport Länk

Resultatrapport Länk

Balansrapport  Länk

Uppföljning kassaflöde Länk

Dokument som kommer att presenteras.

Presentationsbilder Länk

Bilder från livet på Helgasjön 2019 Länk
 

-------------------------------------------------------------------------------------------


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020.


kallelse aarsmoete 2019


Inkomna motioner publiceras efter 2019-12-10 och övriga dokument efter årsskiftet.


--------------------------------------------------------------------

Hamnen daterar upp båtplatsavtal.


3e3359ec6dcc4a93bebbc56ec6b199f3

HSS Hamn i Evedal är eftertraktad och kön av HSS medlemmar som vill hyra en båtplats är lång.

Detta tillsammans med att HSS behöver en aktuell bild av vilka båtar som är förtöjda, samt att alla båtplatsinnehavare skall vara medvetna om vårt regelverk, har medfört att alla som har en båtplats registrerad i BAS har fått ett nytt avtal som skall fyllas i och sändas åter i det bifogade frankerade kuvertet.

Brev till samtliga lämnades till Postnord den 29 november och vi vill ha båtplatsavtalen ifyllda åter så snart som möjligt dock senast 2020-01-31.

Följande dokument är utsända:

Följebrev > Länk.
Avtal > Länk.
Avtalsvillkor > Länk.
Ordningsregler > Länk.

HSS Hamnsektion.

--------------------------------------------------------------------

Lite hamnjobb en mysig fredagsmorgon.


Efter en god lunch på Brunnen upptäckte Göran Wikström (HSS Hamnsektion) att någon hade roat sig med att försöka lossa Mittbryggans landgång och slängt en bänk i vattnet.

Växjö Kommun Arenaservice ställde upp med traktor och muskler vilket tillsammans med HSS Hamnsektion resulterade i att fästet återställdes och bänken räddades.

Ett stort tack till Arenaservice från HSS.

20191129_090349

Lite snöglopp och nordlig vind stoppar inte HSS och Arenaservice.


20191129_090423

Bra att marodörerna inte var starka nog att få bort röret helt, nu åter på plats och skall låsas med en bult.


20191129_094001

Bänken kom nog från den gamla badplatsen och är snart tillbaka på sin gamla plats.

Vi ses till våren / HSS Hamnsektion.-------------------------------------------------------------------------------------------vattenskoterinfo

Länsstyrelsen har en kampanj för att informera aktörer kring Helgasjön om vilka bestämmelser som gäller för vattenskoter.

Utöver det allmänna förbudet mot vattenskoter har vissa naturreservat föreskrifter som begränsar användandet.

I naturreservaten Hisö och Kronoberg är det förbud mot att ta in eller använda vattenskoter.

 

I det bifogade bladet finns mer information om vilka bestämmelser som gäller för Helgasjön.
_____________________________


Hej alla inom HSS.


Vi inom HSS Hamn jobbar för att alla HSS medlemmar skall kunna nyttja en fin och välskött hamn.

Det är många frågor och önskemål som skall hanteras och hamnplatser fördelas strikt i enlighet med våra köer. 

Detta sköts av ideella krafter som inte sitter vid datorn hela dagarna och ett telefonsamtal måste följas upp med ett mail till hamn@hss.se från den adress som finns registrerad i vårt administrativa system BAS. Står ni i någon av våra köer eller vill komma i kontakt med hamnen så sänd ett mail till  hamn@hss.se, vi svarar på detta mail.

Alla erbjudanden till hamnplatser sker via mail med ca en veckas responstid så är ni intresserad av en hamnplats, via bryggkö, byteskö eller 2:a hand uthyrning, så tag en titt i mailboxen en gång per vecka.

Vi inom Hamnsektioen önskar alla en fin båtsommar 2019.

Peter, Lars och Andreas.

-------------------------------------------------------------------------------------------


 
kustskepparintyg_72dpi

                           

______________________________


Information från Växjö Kommun om

VA-arbete i Evedal.

Länk

______________________________Protokoll Årsmöte HSS Verksamhetsåret

2018.

__________________________


Växjö Kommun engagerar sig i

båtklubbarnas miljöarbete vilket vi inom

HSS tycker är utmärkt.


Alla som har båt i Helgasjön får en fin

sammanfattning i detta dokument.


Länk.
_____________________________Varning för sten i Lillbryggans

 och Sjöborgsbryggans förlängning.
 
Var försiktig vid bad och passage.

-------------------------------------

Annons avs den nya boken om

 Helgasjöns smultronställen.

annons saras bok_swish

-------------------------------------------

Läs hur HSS hanterar GDPR.
____________________________

     


Medlemslånen återbetalas.


Vid det föregående årsmötet beslutades

att HSS medlemslån skulle återbetalas 

under en period på fem år.


De som har medlemslån och lämnar sin

bryggplats under löpande år får tillbaka 

sitt medlemslån.


Vid årets slut betalar vi ut resterande 

lån upp till 1 femtedel till de med lägst

medlemsnummer i BAS matrikeln. Det 

är ingen förändrig avs bryggplatser för 

de som får sitt medlemslån tillbaka i 

slutet av året.


Kontakta Peter Thornström om ni har 

frågor (073-0875461).
_____________________________
                Handlingar från årsmötet.

Följande handling finns nu att läsa från årsmötet.________________________________________________________________

Lottningen av andrahands bryggplatser är nu avklarad och utlagd på hemsidan.

__________________________________________________________________


           AKTUELL INFORMATION FRÅN 

                       SVENSKA SJÖ.

Nu börjar äntligen båtsäsongen!

Nedan har vi listat några tips som minskar risken för en skada, vi hoppas du har användning för dem och att du får en fin inledning på båtsäsongen. På svenskasjo.se/forebyggskada kan du läsa mer.


Undvik skador vid sjösättning.

En av de vanligaste skadorna vid sjösättning är att båten råkar lyftas med ett av lyftslingen runt drevet eller propelleraxeln. Det bästa sättet för att undvika sådana händelser är att man noggrant märker ut var slingen ska placeras vid lyft. 

Hör av dig till oss om du behöver slingdekaler!

Checklista inför sjösättningen:

– Kontrollera alla genomföringar. 
– Glöm inte sätta i bottenpluggen (dyvikan).
– Märk gärna din utombordare och lås den med godkänt lås.
– Kontrollera att batteriet är fulladdat. 
– Kontrollera att propellern är ordentligt fastsatt. 
– Kontrollera alla genomföringar och bälgar i motorbrunnen
– Kontrollera att motorbrunnens dräneringshål inte är igensatt eller blockerat. 
– Läcktesta gasolanläggning ombord och kontrollera att slangar inte är för gamla. 
– Kontrollera brandsläckaren. 

Kontrollera sedan alltid din båt efter sjösättning för att se att det inte finns något läckage. Tänk på att Båtförsäkringen inte ersätter sjunkskador på träbåtar efter sjösättning eller senare på grund av att den inte blivit tät.

 

Håll tjuven borta

I år har tyvärr motorstölder ökat dramatiskt eller med över 50 % och fler stölder sker på land. Nu när motorer och drev sätts på och båtar görs klara för sjösättning kan risken öka ytterligare, det är sista chansen för tjuven innan sjösättning. Bästa tipset här är att låta tiden mellan motor och drevmontering och sjösättning vara så kort som möjligt. Samma sak gäller elektronik och annan utrustning av värde som är lätt att plocka med sig. Att hålla koll på varvsområdet, notera och informera varandra om ni ser bilar och människor som inte har med er verksamhet att göra

__________________________________________________________________________

 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen