Stadgarna


HSS stadgar är "föreningens grundlag" och har senast reviderats 1993. De reglerar övergripande förhållanden inom föreningen.Delar av dem har många år på nacken och är skrivna på ett värdigt mycket njutbart språk.

1-2 Namn, Ändamål och syfte
3 Medlemskap
4-6 Beslutande organ, Verksamhetsår, Avgifter
7-8 Årsmöte, Röstning
9-10 Extra Årsmöte.
11 Styrelse
12 Revision
13 Valberedning
14 Firmateckning
15 Emblem, standard och andra igenkänningstecken
16 Stadgeändring
17 Sällskapets upplösning

 


 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen