1 Namn


Helgasjöns Segelsällskap (HSS), bildad 1946, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst i Helgasjöns farvatten.

2 Ändamål och syfte


     Helgasjöns segelsällskap är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intresse för att bedriva båt och friluftsliv i olika former samt vara en mötesplats för alla båtintresserade.

      att erbjuda en verksamhet med avgifter som är anpassade för att klara av föreningens skötsel och framtida investeringsbehov och som gör det möjligt för så många som möjligt att vara medlemmar i föreningen och ta del av båt och friluftsliv.

     att i vår verksamhet verka för att utveckla ungdomars intresse för och kunskaper om båtsport och sjösäkerhet

      att genom samverkan mellan medlemmarna, tillhandahålla säker hamnplats samt att säkerställa att torrsättning, vinterförvaring och sjösättning sker på ett betryggande sätt

     att skapa sådana förhållanden att klubbens hamn och varvsverksamhet förblir långsiktigt hållbara

      att på sällskapets klubbholme – Bergö – ge medlemmarna möjlighet till friluftsliv och rekreation

     Sällskapet är en ideell förening vars namn och firma skall vara Helgasjöns segelsällskap

     Sällskapet har särskilda ordningsföreskrifter som finns tillgängliga på föreningens hemsida. Varje medlem godkänner genom ansökan om medlemskap att följa dessa.

 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen