1 Namn


Helgasjöns Segelsällskap (HSS), bildad 1946, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst i Helgasjöns farvatten.

2 Ändamål och syfte


Sällskapet vill inom sig samla segel- och motorbåtsintresserade, och verka för vidgad kunskap om båtars vård och utrustning, befordrande av sjömansskap samt ökad kännedom om farvattnen i Helgasjön.
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen