9 Extra årsmöte9.1 Extra årsmötet hålls när styrelsen finner så påkallat eller om 1/10 av Sällskapets medlemmar gör framställan härom.

9.2 Kallelse till extra årsmöte utsänds senast två veckor före dess avhållande.
Kallelse skall innehålla motivering för det extra årsmötets utlysande.


10 Halvårsmöte


Halvårsmöte hålls om styrelse eller årsmöte så beslutar. Skall utlysas senast två veckor före dess avhållande.
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen