HSS - Helgasjöns segelsällskap

Helgasjöns Segelsällskap - i dagligt tal kallat HSS - är en ideell intresseförening för segel- och motorbåtssport. Sällskapet bildades 1946 och har idag cirka 400 medlemmar. Den senaste båtinventeringen av sjön, 1998, visade att det totalt finns cirka 1.400 båtar i sjön.

 

Så började det

Före andra världskriget var antalet båtar på Helgasjön ganska begränsat. Huvudsakligen var det roddbåtar, som mest användes för fiske, ett begränsat antal motorbåtar, några få segelbåtar och så förstås Ångaren Thor med pråmar.

Från och med sommaren 1940 var det slut med bensinen till motorbåtarna. Flera av dessa blev då stället utrustade med segel och antalet segelbåtar ökade därför under kriget.

Sommaren 1945 var tiden mogen att försöka ordna en kappsegling. Det var seglarentusiasten Åke Rudolfsson som tillsammans med David Cid och Einar Swanström via en notis i Smålandsposten inbjöd Helgasjöns seglare till en regatta i Evedal.

Kallelsen hörsammades av elva båtägare som tillsammans med sina besättningar utkämpade en hård kamp utanför Evedal. Vädret var vackert, men vindarna var nyckfulla och tidvis helt obefintliga. Vem som vann är det inte många som kommer ihåg idag. Han hette emellertid Lennart Ahlberg. Vem som kom sist går det fortfarande inte att ta miste på. Han hette Erik Davidson och fick för sin bravad att vara den förste som kom sist seglarnamnet Erik den Siste. Under detta namn är han fortfarande välkänd av alla seglare på Helgasjön.

 

 

Föreningen bildas

Vid samlingen efter seglingen var alla överens om att ett segelsällskap borde bildas. En interimsstyrelse tillsattes att utarbeta förslag till stadgar och kalla till ett konstituerande sammanträde. Detta ägde rum onsdagen den 30 januari 1946. Stadgeförslaget antogs, Helgasjöns Segelsällskap förklarades bildat och sällskapets första styrelse valdes. Sammansättningen blev: ordförande David Cid, vice ordförande Einar Swanström, sekreterare Lennart Ahlberg, skattmästare Reinhold Liljefors och dessutom Algot Rasmusson. Denna första styrelse kom att bestå ograverad så när som på en enda ledamot i 17 år.

Under dessa 17 år lades grunden till Sällskapets framgångsrika verksamhet. Redan första året påbörjades arbetet med att upprätta ett tillförlitligt sjökort över Helgasjön.

 

Detta arbete har pågått oavbrutet under alla åren sedan dess och pågår fortfarande. Nya och efterhand allt tillförlitligare upplagor av sjökort har utkommit och den senaste upplagan har blivit mycket uppskattad och har i Svenska Kryssarklubbens tidning blivit utnämnd till Sveriges bästa insjökort. Under alla åren har segelregattor och kappseglingar anordnats.Eftersom Segelsällskapet även inlemmat Helgasjöns motorbåtsägare har då och då anordnats motor-båtstävlingar och utflykter. På 70-talet bildades Växjö kappseglingsklubb och den segeltävlingsverksamhet som idag bedrivs är mer av nöjeskaraktär.

Båtvarvet vid Evedal med bryggor och klubbhuset"Sjöborgen" är basen för verksamheten, men den verkliga pärlan är Bergö, sällskapets egen ö, med en egenhändigt byggd stuga och med bryggor och bojar.

Växjö kommun har under alla år varit mycket positiv till verksamheten och gett den sitt stöd genom att låta sällskapet arrendera varvet, bryggorna och "Sjöborgen" i Evedal, strax norr om Växjö.

Många ungdomar har genom åren fått sin första kontakt med båtsporten genom HSS och i många båtar finner man nu den tredje generationen HSS:are i full färd med att upptäcka båtlivets tjusning.

Sällskapets egen tidning Underrättelser för Helgasjöfarare har i snart 50 år utkommit med 3 nummer per år. Sjöfartssektionen ansvarar för utgivningen av Helgasjö Lots , där beskrivningar över farleder, utprickning och dylikt finns att läsa.

 

Årligen anordnas fester och samkväm genom klubbmästarnas försorg. Utbildningssektionen genomför i egen regi eller tillsammans med studieförbund studiecirklar, temakvällar och studieresor. Ett antal funktionärer arbetar idogt med att sköta om sällskapets anläggningar och materiel.

 

Föreningen är registrerad med organisationsnummer  829500-6111.

Vi är en del av ett större båtsverige.


Helgasjöns segelsällskap är en del av det organiserade båtlivet i Sverige. Vi är representerade regionalt genom Smålands båtförbund, som har 46 anslutna båtklubbar med c:a 6000 medlemmar. Ytterligare information om Smålands båtförbund hittar du på  sbf.nu


Genom Smålands båtförbund är vi representerade i vår riksorganisation  Svenska båtunionen, se batunionen.se

SBU ansluter över 900 klubbar genom 24 båtförbund med tillsammans c:a 170 000 båtägare. Det är en av världens största båtlivsorganisationer.

SBU har en medlemstidning som heter Båtliv som ingår i din medlemsavgift.

Du är genom SBU även delägare i vårt försäkringsbolag Svenska Sjö, se  svenskasjo.se


 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen