Valberedningen

 

Till skillnad från styrelse och funktionärer jobbar valberedningen inte med innevarande verksamhetsår i fokus. De jobbar med nästa! Arbetet i valberedningen sker med sikte på nästkommande årsmöte. Ifall Du har möjlighet att åta dig en post som förtroendevald, ta kontakt med valberedningen. Ifall du anser att någon du känner vore förträfflig för en post i styrelsen eller som funktionär, tipsa valberedningen!

Vill du ställa upp, kontakta valberedningen.

 


 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen