Sammankallande Magnus Holmberg

Du når Magnus på telefon 0470-80987 eller magnus.holmberg01@bredband.com

Ledamot Anders Ivansson.

Du når Anders på telefon 0709-451769 eller anders.ivansson@hss.se

Ledamot Håkan Stödberg

Du når Håkan på telefon 0706-491450 eller hakan.stodberg@hss.se

 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen