12 Revision12.1 Sällskapets verksamhet granskas av två revisorer. Dessa, jämte en suppleant väljs för en tid av ett år.

12.2 Kassören eller styrelseledamot skall överlämna för revision erforderliga handlingar till revisorerna snarast möjligt efter verksamhetsårets slut.

12.3 Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen