13 Valberedning13.1 Valberedningen består av tre ledamöter, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmötet till att vara sammankallande.

13.2 Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen