Funktionärsfest. Se separat information.

Datum och klockslag för evenemang 2014-10-18 19:00 - 2014-10-18 22:00
Plats för evenemang Evedals Värdshus.
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen