Styrelse- och funktionärsmöte.

Datum och klockslag för evenemang 2015-09-07 19:00 - 2015-09-07 21:00
Plats för evenemang Sjöborgen.
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen