Förtöjningskurs

Lär dig förtöja, splitsa och att lägga knopar.
Datum och klockslag för evenemang 2012-03-27 18:30 - 2012-03-27 21:00
Plats för evenemang Sjöborgen
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen