Distankappsegling

Datum och klockslag för evenemang 2016-09-11 12:00 - 2016-09-11 16:00
Plats för evenemang Evedal
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen