Torsdagskuppen 1

Nu startar torsdagskuppen. Se till att rigga båten och sträck ut seglen - och ge alla andra en god kamp. Du behöver inte vara med på alla tävlingar, vi räknar dina bästa resultat. Ha gärna båten klar till styrmansmötet 17.45 så vi kan starta tidigast möjligt.
Datum och klockslag för evenemang 2012-05-24 17:45 - 2012-05-24 20:30
Plats för evenemang Sjöborgsbryggan i Evedal
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen