Sjösättning med kranbil - Nytt datum se Aktuell Information.

Datum och klockslag för evenemang 2017-05-20 08:00 - 2017-05-20 13:00
Plats för evenemang Evedal
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen