Segling Distanskappsegling

Datum och klockslag för evenemang 2013-09-15
Plats för evenemang Helgasjön
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen