Gemensam sjösättning

Datum och klockslag för evenemang 2012-05-05
Plats för evenemang Varvet Evedal
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen