Motorbåtssektionen Nationaldagsevenamang.

Datum och klockslag för evenemang 2014-06-06 15:00 - 2014-06-06 23:00
Plats för evenemang Bergö
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen