Segelsektionens planeringsmöte

OBS mötet har blivit felaktigt utlyst i UfH. Korrekt plats är alltså FLK på Staglabergsvägen.
Datum och klockslag för evenemang 2012-03-22
Plats för evenemang FLK på Staglabergsvägen
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen