Distanskappseglingen

Distanskappseglingen är höstens höjdpunkt. Det gäller att under exakt sex timmar segla längst distans.Seglar man kortare tid blir det ett tillägg av 0,02 Nm/minut, maximerat till 1,8 Nm. Seglar man längre tid kostar det mera, 0,2 Nm/minut. På Helgasjön finns det 31 sträckor att välja på. Den kortaste är 0,23 Nm, den längsta är 2,20 Nm. Sammanlagt 31 Nm. Varje sträcka kan seglas en gång i varje riktning. Det gäller alltså att vara taktisk, anpassa valet av sträckor till rådande vindar - tillgänglig tid.

distanskappseglingen (1)

 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen