HSS verksamhet

HSS:s arbetar med flera olika sektioner där medlemmar kan aktivera sig. I en sektion finns en eller flera valda funktionärer som organiserar verksamheten. Vissa sektioner erbjuder trivsamma aktiviteter för medlemmar. Sektionerna står för verksamheten i föreningen. Det ger också alla en chans att vara med och utveckla föreningen.

 

Ta gärna kontakt med sektionsansvariga om du vill vara med och jobba inom en sektion.

 

Styrelsen och funktionärer, hur hänger det ihop?

Som alla föreningar så har HSS en styrelse. Den består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen bär det juridiska ansvaret för föreningens verksamhet, och väljs på årsmötet.

 

HSS bedriver verksamhet inom en hel rad områden (sektioner), där valda funktionärer ansvarar för och leder verksamheten.

 

Både styrelse och övriga funktionärer väljs av årsmötet i november varje år.

 

Styrelsen har regelbundna möten, ungefär en gång per månad, där funktionärer kallas att närvara. I viktiga beslut kring t ex ekonomi är det dock endast styrelsens medlemmar som har rösträtt.

 

Evedalsområdet

 

HSS har sin basverksamhet förlagd till Evedalsområdet där hamnen med fyra bryggor och varvsområdet finns.

 

I den södra delen av området ligger sällskapets klubbstuga Sjöborgen samt tre bryggor och en jolleramp. Inom behändigt avstånd finns Evedals Värdshus ett vandrarhem och Evedals Camping.

 

special evedal

 

Promenerar man norrut förbi den fina badplatsen kommer man till varvsområdet med varvsbrygga, slip, båt och mastkran och en nybyggd ramp. Vid varvet finns det nästan alltid någon från HSS så besök det gärna och hör dig för om verksamheten.

 

Kommer du sjövägen så följ farleden då det ligger en sten mellan bryggnocken och fyren Tack o Lov.

 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen