Hamnen


Evedalshamnen

Hamnen består av en fast pir och tre flytbryggor som tillsammans har 180 platser.

Förutom bryggorna finns 44 bojplatser  ("svajplatser") strax utanför bryggorna.

 

Bryggor & Bojar

Bojplatser och platser vid bryggorna fördelas av hamnsektionen enligt ett kösystem.

 

Varvsbryggan och Sjöborgsbryggan är anlagda av Växjö kommun och arrenderas av HSS, som ansvarar för underhållet. Mittbryggan och Lillbryggan ägs av HSS.

 

Alla bommar, bojar,tyngder och kättingar ägs och underhålls av platsinnehavarna. Detta gäller såväl bojar vid bryggplatser som bojar på svaj. HSS har minimikrav på utrustningen som övervakas genom regelbundna dykarundersökningar. Som medlem ansvarar du för att din utrustning uppfyller föreningens regler, till skydd för din och andras egendom och säkerhet. Om du vill ha råd om bojutrustning eller förtöjningsgods tar du kontakt med någon av hamnfunktionärerna. Vid Mittbryggan och Sjöborgsbryggan finns förtöjningsbommar. Där äger varje platsinnehavare en bom.

 

Bojkran

Det finns en flotte med vinsch för lyft av bojsänken och liknande. Den används på egen risk. Information via hamnsektionen. Ge dig inte ut med den utan att varit med någon med erfarenhet. Flytväst obligatorisk.


Sjösättningsramper

Den "gamla" rampen (belägen mellan Sjöborgen och varvet, nedfart från bussens vändslinga vid infarten till Campingen) får användas av medlemmar samt av allmänheten mot avgift ca 75 :-. Kiosken vid campingplatsen tillhandahåller nyckel.

 

Det finns även en ny ramp belägen på varvsområdet intill nya kajen, den är öppen endast för medlemmar.

 

Som medlem med egen nyckel har du rätt att kostnadsfritt använda ramperna. Du måste snabbt köra undan ditt ekipage på land. Gräsytor och tillfartsvägar får du inte använda som P-plats. Där får inte stå bilar och/eller släp medan du är ute på sjön.

 


Klubbjollar

För medlemmar med bojplatser tillhandahåller HSS tre roddjollar. Två är placerade vid "gamla" sjösättningsrampen och en intill Sjöborgsbryggan. Dessa får du fritt använda som medlem, men Du får aldrig lägga en klubbjolle ute vid din boj och ge dig ut på sjön. Om något går sönder på en klubbjolle meddelar du det till hamnsektionen.


special evedal

 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen