Hamnen Frågor o Svar

 

Här försöker vi vägleda Dig till svar på några av de vanligaste frågorna vi brukar få.

 


Fråga 1: Vad kostar en hamnplats?

 

Svar:

 

Avgifter (Öppnar sidan med avgifterna i nytt fönster/ny flik)

 

 


Fråga 2: Om jag blir medlem idag, när kan jag få en hamnplats?

 

Svar:

Som situationen ser ut inför sommaren 2017 kan du få en plats "på svaj" (vid boj ute i sjön med tillgång till roddjolle för lån) direkt utan väntan.

 

Ifall du efterfrågar en bryggplats kan du ställa dig i kö. Kön innehåller ett hundratal personer. De som under 2016 fått bryggplatser har köat i 4-5 år, vilket inte är detsamma som att du kan garanteras en bryggplats på samma tid ifall du köar upp idag, men någon sorts indikation är det ändå.

 

Som medlem kan man också anmäla intresse för andrahandsplats. Det handlar då om tillgång till bryggplats i andra hand där ordinarie innehavare tillfälligt inte behöver sin plats av olika anledningar. Under säsongen 2015 omsattes ett 20-tal sådana andrahandsplatser. Kring nyår får medlemmar information om hur andrahandsplatser hanteras inför kommande säsong.

 


Fråga 3: Min boj håller på att sjunka/ser sliten ut/är mycket fulare än andra. Vad gör jag?

 


Svar:

Principen för alla hamnplatser är att platsinnehavaren äger sin egen utrustning. Vid Mittbryggan handlar det om bommen på landsidan om båten. Vid övriga bryggor och på svaj handlar det om
  • Boj
  • Kätting
  • Sänke
Ifall du inte är nöjd är det upp till dig att skaffa annan utrustning. Detta gäller INTE Mittbryggan där bommarna överlåts via HSS men överalllt annars.

 

När en plats med boj byter innehavare är det normala att boj, kätting o sänke överlåts direkt mellan tidigare och ny innehavare. HSS hamnsektion förmedlar information om vem ny/föregående innehavare är. Ifall man inte kan komma överens om övertagandet är det den tidigare innehavarens ansvar att inom två veckor frakta bort grejorna, och ny innehavares sak att anskaffa utrustning. Det innebär också att när man hyr en hamnplats så ingår ingen boj, inget sänke och ingen kätting i "hyran". Denna utrustning är innehavarens privata. Däremot ställer HSS minimikrav på sänke och kättingens grovlek av säkerhetsskäl.


Fråga 4: Jag har en hamnplats, men ingen båt i Helgasjön. Vilka är alternativen?

 

Svar:

Den första frågan du ska ställa dig är ifall du tänker skaffa båt igen. Behöver du en hamnplats i Evedal i framtiden inom rimlig tid?

 

Ifall du INTE tänker bli båtägare i Helgasjön igen:

Säg helt enkelt upp din plats genom att kontakta hamnchefen! Platsen förmedlas då till annan medlem. Du kan begära återbetalning av ditt hamnlån, och du kan sälja dina grejor (boj, kätting, sänke) till en efterträdare (under förutsättning att platsen finner en ny innehavare). Du blir befriad från vaktgång och slipper ansvaret för att utrustningen på platsen är säker.

 

Ifall du tänker bli båtägare igen:

Alternativ A:

Säg upp din plats genom att kontakta hamnchefen, och begär "återförtur"! Platsen förmedlas då till annan medlem. Du kan begära återbetalning av ditt hamnlån, och du kan sälja dina grejor (boj, kätting, sänke) till en efterträdare (under förutsättning att platsen finner en ny innehavare). Du blir befriad från vakt gång och slipper ansvaret för att utrustningen på platsen är säker. Genom din förtur som fd hamnplatsinnehavare har du rätt att när det blir dags få en hamnplats igen med förtur. Denna rätt gäller så länge ditt medlemskap inte bryts. När du skaffar annan båt finns det naturligtvis ingen garanti för att du får tillbaka din "gamla" hamnplats, men du hamnar allra först i turordningen.

 

Ifall du tänker bli båtägare igen:

Alternativ B:

Anmäl till hamnchefen att du vill hyra ut i andra hand. Din plats anvisas då till någon i "andrahandskön". Du får tillbaka din hamnplatsavgift från din andrahandshyresgäst genom att ni löser detta sinsemellan. Ditt ansvar för platsen kvarstår, dvs du blir debiterad vaktbot om inte vaktpasset fullföljs, du ansvarar för att platsen åtgärdas ifall anmärkningar noteras vid dykkontroll. Du är skyldig att ligga kvar med ditt hamnlån. 

 

 
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen