Sjöborgsbryggans elinstallation har reparerats under juli 2014.

 

Bryggan byggdes för ca 30 år sedan. Den består av fem betongpontoner plus den fasta deleń närmast land. Varje ponton är 10 meter lång och består av en 7,5 meter lång flytkropp samt drygt en meters överhäng i vardera änden. Genom varje flytkropp går ett rör för kabelförläggning.

 

Detta rör blev utnyttjat när belysningsstolparna installerades. Detta skedde kanske när bryggan anskaffades, eller eventuellt någon tid därefter. Belysningen får spänning via ett ljusrelä som sitter på Sjöborgens fasad. På 90-talet installerades eluttag, vilket då resulterade i att en separat kabel drogs (man vill ju kunna ha eluttagen spänningsförande även under dygnets ljusa tid). Denna kabel lades i bukter under bryggan, med kontakt mot sjöbotten. 

 

Så småningom uppstod isolationsfel i kabeln för eluttagen vilket "tillfälligt" åtgärdades genom att man kopplade bort uttagen, en stolpe i taget. 2014 har vi  endast kunnat använda uttagen på stolpen närmast land.

 

Kabeln som nött mot botten hade fått isoleringen bortskavd på några ställen. En undersökning medelst bad påvisade att även kabeln för belysningen var nött av tidens tand. Vid pontonskarvarna hängde den med kontakt mot bryggans föränkringskättingar.

 

Vi konstaterade alltså att båda kablarna var i behov av utbyte (även om belysningskabeln fortfarande fungerade).

 

Jan-Erik Johnsson som blivit HSS husrådgivare i elfrågor kläckte en idé om att utnyttja samma kabel till båda ändamålen (belysning och uttag). Den skulle då kunna dras i det ingjutna kabelröret. Efter ytterligare lite klurande hade Janne även löst problemet med kabelförläggningen i pontonskarvarna för att undvika kontakt med kättingar. Det krävde dock bad vid alla skarvarna för att installera skyddsslang.

Återstod bara att invänta behaglig badtemperatur. Den lät vänta på sig, men 2014-07-31 badade vi med en laddbar borrhammare och nu sitter kabeln på ett "outslitligt" sätt i och mellan pontonerna.

Bilden nedan visar Jan-Erik i aktion efter badet under bryggan.

jannekopplar

 

Till er som har hamnplatser vid bryggan vill jag beklaga att reparationen lät vänta på sig, men nu ska eltillförseln förhoppningsvis fungera tillförlitligt under kommande år.

 

 

Hamnsektionen tackar:

Jan-Erik Johnsson för tankearbetet och fysiskt jobb.

Roger Wallin som hjälpte till att dra ny kabel när han kom förbi för att segla.

Pelle Eckerström som hittade den laddbara Hiltimaskinen till låg hyra.

Håkan Stödberg för hjälp med materielanskaffning.

Tomas Pettersson som på ett strukturerat sätt anmälde felet till hamnsektionen.

 

Undertecknad var hantlangare och är numera erfaren i sporten "50 meter borrhammarsim".

 

Gunnar Eikman, hamnansvarig.

 

 

 


 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen